22 posuzovatel králíků př. Livora a pomocníci Štokovi